plochá strecha vo fáze realizácie
Plochá strecha pri novostavbe

Rekonštrukcia plochej strechy

Používané
materiály

Druhy plochých
striech

Časté poruchy
plochých striech

Plochá strecha pri novostavbe


V dnešnej dobe sa stále častejšie pri novostavbách stretávame s rovnými strechami. Rovná či správne povedané plochá strecha ponúka nielen výrazne širšie možnosti architektonických riešení ale má hlavne oveľa širšie funkčné využitie. Je možné ju využiť ako dodatočný úžitkový priestor napr. terasa, zelená strecha či parkovacia plocha.

Nové konštrukčné riešenia

 

Architekti ale aj investori dnes s veľkou obľubou využívajú túto opciu a púšťajú sa do čoraz zložitejších riešení. Výsledkom sú na pohľad veľmi zaujímavé stavby.

Často vidíme na plochých strechách kombinácie fasádnych prvkov, podláh, oplechovaní, presklení ako aj zábradlí. Všetky nejako musia zapadať a fungovať v spojení s hydroizoláciou plochej strechy.

Vývoj teda prináša stále nové konštrukčné riešenia. Pomerne často ale neexistuje k takémuto zadaniu realizačný projekt, ktorý by na myslel na všetky detaily a súvisiace profesie.

Odborná spôsobilosť

 

Nároky sa preto zvyšujú nielen na kvalitu hydroizolačných materiálov a ich montáž či pokládku ale hlavne aj na schopnosť riešiť všetkých nové detaily, ktoré na stavbe vzniknú.

Preto je dnes asi najdôležitejší práve výber realizačnej firmy, ktorá Vaše zadanie zvládne. Je zvykom, že sa do takýchto výziev púšťajú stavebné firmy prípadne remeselníci – živnostníci, ktorí nie vždy disponujú adekvátnymi skúsenosťami ako aj personálom, ktorý by tieto výzvy zvládol.

Výber izolatéra

 

Skúsený izolatér Vám v podstate Vašu plochú strechu neponúkne od stola. Bude chcieť stavbu vidieť, a položí Vám kopec otázok. Na viaceré možno nebudete poznať odpoveď. Preto Vás požiada, aby mohol za Vás odkomunikovať nezdpovedané otázky priamo s Vaším architektom či projektantom.

V prípade otázok na súvisiace profesie, ktoré zasahujú do riešenia plochej strechy si tieto odkomunikuje s profesistom. Upozorní Vás na riziká, odporučí a poradí aj iné riešenia.

Proste mu bude zálažať na tom, aby jeho dielo – Vaša plochá strecha – bolo kompatibilné v rámci celej stavby. Ak ste ešte toho svojho izolatéra (dodávateľa pochej strechy) nenašli, môžete sa obrátiť na nás a presvedčiť sa….

Kvalitné hydroizolačné materiály

 

Kvalitná plochá strecha samozrejme potrebuje aj kvalitné hydroizolačné materiály.
Najčastejšie sa v projektoch alebo ponukách realizačných firiem stretnete s povlakovými krytinami PVC od firmy Fatrafol alebo s PVC či TPO krytinami od firmy Sika. Rovnako sa Vám môže stať, že Vám niekto ponúkne ako hlavnú hydroizolačnú vrstvu modifikovaný asfaltový pás. Sú to všetko bežne dostupné materiály, s ktorými sú spoločnosti zvyknuté robiť.
Tieto materiály ale majú svoje limity. Ich životnosť sa pohybuje na hranici 20 rokov.

KVALITY MODERNEJ REALIZAČNEJ SPOLOČNOSTI


Kvalitné
materiály


Moderná realizačná spoločnosť
by ale v sortimente mala viesť
aj kvalitnejšie materiály.

Komplexnosť


Mala by myslieť troška viac
dopredu a dokázať Vám ponúknuť
aj definitívne riešenie.

Povlaková krytina
na báze EPDM


Povlakovú krytinu na báze EPDM,
ktorá má životnosť násobne vyššiu
ako už spomenuté materiály.

Samozrejme, že takéto riešenie stojí viac peňazí. Ak si ale spočítate dodatočné náklady na sanáciu spomínaných materiálov po 15 či 20 rokoch a problémy s tým spojené, možno si poviete, že o pár percent vyššia investícia od kvalitnej plochej strechy sa oplatí.

VIAC O EPDM
a ich výnimočných vlastnostiach

A podobné je to aj pri klampiarskych prvkoch. Najbežnejšie ponúkne izolatér zákazníkovi ukončenie povlakovej krytiny pomocou poplastovaného plechu resp. v lepšom prípade pomocou lakoplastu. Málokedy sa stretnete s ponukou hliníkových atikových plechov príp. Titanzinkových, ktoré svojou životnosťou výrazne predčia ostatným riešeniam.

My toto všetko tak robíme

Rozhodnutie samozrejme ponecháme na Vás! S každým typom spomenutej povlakovej krytiny máme zrealizované viac ako 100.000 m2 plochých striech. Poznáme ich dokonale. Alternatívne ponuky z viacerých typov povlakových materiálov ale aj rôznych materiálov pri klampiarskych prvkoch sú u nás samozrejmosťou.

U nás si môžete vyberať tak, ako ste zvyknutí napr. v obchode s topánkami.
Skúste nás osloviť, uvidíte…