plochá strecha vo fáze realizácie
Plochá strecha pri novostavbe

Rekonštrukcia plochej strechy

Používané
materiály

Druhy plochých
striech

Časté poruchy
plochých striech

Používané materiály pre ploché strechy


Kvalitná hydroizolačné materiály pre ploché strechy sú jednou z najdôležitejších vrstiev pre strešný plášť.
Na trhu nájdeme mnoho druhov povlakových krytín.
Medzi tie najčastejšie používané patria asfaltové pásy a PVC fólie / TPO fólie.

PVC Fólia

 

PVC fólie predstavujú rýchly a jednoduchý spôsob izolácie strechy. Ukladajú sa v jednej vrstve oddelenej od polystyrénu, či asfaltu, separačnou geotextíliou. PVC izolácie sa používajú najčastejšie s hrúbkou 1,5 mm a viac. Existujú aj tenšie, ktoré sa ľahšie poškodia.

Správny názov je mPVC, čo znamená, že sa jedná o mäkčené PVC. Na zmäkčovanie sa používajú chemické prísady, ktoré časom z povlakovej krytiny sublimujú a PVC fólia stráca svoju elasticitu a krehne.

Pri PVC fóliách je otázny ich vplyv na životné prostredie. Jedným z najväčších výrobcov na Slovensku je Fatra Izolfa. Jej materiály pre ploché strechy sú známe pod pojmom Fatrafol. Firma Fatra Izolfa vyrába PVC fólie, ktoré sú vhodné pre strešný plášť s akoukoľvek bežnou skladbou, či už pri novostavbách alebo rekonštrukciách.

TPO fólia

 

TPO fólie, alebo tzv. termoplastické polyolefíny, sú modernou verziou PVC fólií. Na rozdiel od PVC majú menšiu ekologickú stopu a dlhšiu životnosť. Nie sú zdravotne škodlivé a využívajú sa aj pri styku s pitnou vodou.

TPO je možné priamo kotviť na prvky strechy a nie je potreba používať klampiarske plechy. Slnečné žiarenie odráža skôr než sa stihne pohltiť a tým zvyšuje aj energetickú efektívnosť budovy.
Najznámejším výrobcom pre tieto materiály pre ploché strechy sú spoločnosti Sika a Bauder.

EPDM fólia

 

Medzi najkvalitnejšie fóliové hydroizolácie patrí EPDM fólia. EPDM je syntetická kaučuková fólia, s enormne dlhou životnosťou.

V našich klimatických podmienkach a pri dobrej realizácii sa životnosť fólie pohybuje okolo 50 rokov. Jej montáž je rýchla a jednoduchá vďaka veľkorozmerovým plachtám. EPDM membrána neškodí životnému prostrediu a je recyklovateľná.

Bitumenové pásy

 

Bitumenové pásy sú v dnešnej dobe účinnejšie ako v minulosti vďaka modifikácii elastomérmi (SBS).

Pri asfaltových izoláciách sa najčastejšie používa systém dvoch vrstiev, kde jedna je lepená priamo na tepelnú izoláciu a druhá, hrubšia, s povrchovou úpravou sa natavuje na podkladný pás. Ako podkladný pás môže byť použitá lepenka IPA, ktorá sa na strechu lepí alebo bodovo natavuje. Lepenka IPA na streche môže byť použitá aj ako parozábrana.

Povrchová úprava vrchného pásu hrubozrnným posypom má nie len estetickú funkciu, ale predlžuje životnosť lepenky tým, že ju chráni pred UV žiarením a poškodením klimatickými vplyvmi.

Tepelná izolácia


Či už staviame novú strechu, alebo rekonštruujeme pôvodný strešný plášť, vždy použijeme vrstvu tepelnej izolácie. Hrúbka tepelnej izolácie závisí od celkovej skladby plochej strechy a vypočíta sa tepelnotechnickým výpočtom. Na trhu je množstvo tepelných izolácií.
Do strešnej konštrukcie vždy použijeme tepelnú izoláciu, ktorá je tvrdšia, má vyššiu objemovú hmotnosť.

Zateplenie strechy minerálnou vlnou je vhodné pre jej vysokú priepustnosť pary, čo umožňuje, aby sa kondenzát zo strechy jednoduchšie odparil. Ďalšou výhodou je nehorľavosť minerálnej vlny, čo zvyšuje požiarnu odolnosť strechy.

PIR dosky

 

Tepelná izolácia PIR doskami z tvrdenej polyuretánovej peny je materiál s obojstranne nakašírovanou vrstvou (napr. s difúzne otvorenou vrstvou z minerálneho vlákna).

PIR dosky majú množstvo výhod, patria k najvýkonnejším tepelnoizolačným materiálom na trhu. Sú odolné voči plesniam, hubám, škodcom a hlodavcom. Dosky sú zdravotne nezávadné, recyklovateľné a ekologicky bezpečné.

Ich obrovskou výhodou je nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti. To umožní použiť tento materiál s malou hrúbkou a tým pádom zníži celkovú výšku skladby plochej strechy (dôležité napr. pri terasách).

Polystyrén

 

Jednou z najpoužívanejších tepelných izolácií je polystyrén. Tento sa delí na expandovaný EPS polystyrén a extrudovaný XPS polystyrén. Polystyrén sa na podklad lepí alebo sa mechanicky kotví.

EPS polystyrén je čiastočne nasiakavý a má menšiu objemovú hmotnosť a teda aj pevnosť v tlaku.
XPS polystyrén je hustejší, má vyššiu odolnosť tlaku a lepšie odoláva vlhkosti. Výroba polystyrénu, ale zaťažuje životné prostredie.

Detaily pre strešný plášť


Pri montáži striech, alebo pri rekonštrukcii sú najväčšie problémy pri riešení detailov. Napríklad napojenie na vysoku či nízku stenu alebo inú stavebnú časť. Pri týchto napojeniach sa využívajú klampiarske plechy.
Klampiarske práce sú poslednou súčasťou realizácie strechy a zabezpečujú ochranu napojení pred klimatickými vplyvmi a odvádzajú zrážkovú vodu.

Medzi najznámejšie firmy na trhu, ktoré sa venujú strešným odkvapovým systémom a klampiarskym materiálom patria K&J&G a Rheinzink. Tieto firmy vyrábajú systémy odvádzania zrážkovej vody, ktoré majú dlhú životnosť.
Do odvodňovacieho systému patra žľaby, zvody a odkvapy. Na výrobu týchto systémov sa používajú rôzne materiály ako lakoplast, nerez, zinok, titánzinok, hliník alebo meď.