plochá strecha vo fáze realizácie
Plochá strecha pri novostavbe

Rekonštrukcia plochej strechy

Používané
materiály

Druhy plochých
striech

Časté poruchy
plochých striech

Projektovanie a poradenstvo


Náš technický tím Vám vie poradiť pri výbere optimálneho riešenia Vašej plochej strechy či terasy – ako pri novostavbe tak aj pri sanácii.

Spolupráca s renomovanými projekčnými kanceláriami ako aj neustále sledovanie technologického vývoja nám umožní nájsť pre Vás najvhodnejšie riešenie vzhľadom na Vaše potreby a technické a finančné možnosti. Sme nápomocní Vášmu projektantovi pri príprave projektu Vašej plochej strechy.

Pri existujúcej plochej streche pomôžeme zanalyzovať jej aktuálny stav a pomôžeme pri výbere riešení problému. Radi s Vami preberieme výhody aj nevýhody jednotlivých riešení.

Dôležitým faktorom je samozrejme cena plochej strechy alebo jej sanácie. Preto s Vámi preberieme rôzne cenové návrhy. Upozorníme na chyby, ku ktorým môže pri nedostatočnom resp. nekvalitnom návrhu projektu dôjsť. Ukážeme Vám aj iné nami realizované zákazky.

V rámci služieb poradenstva Vám vieme poskytnúť:


  • statické posudky
  • teplotechnické posudky
  • sondy existujúceho strešného plášťa a ich vyhodnotenie
  • optimálny návrh tepelnej izolácie s kladačským plánom
  • odporučenie vhodných povlakových krytín (hydroizolačných materiálov) s príslušným systémom ukotvenia/upevnenia
  • návrh odvodnenia strechy
  • návrh riešení detailov zasahujúcich do strešnej konštrukcie a nadväzujúcich na ostatné časti stavby
  • cenové kalkulácie pre rôzne varianty technických riešení