Dnes Vám predstavíme realizáciu povlakovej krytiny EPDM na rodinnom dome, kde použitý systém zaťažený štrkom.

Skladba jednotlivých vrstiev na streche:
1. Základová doska – použitý materiál OSB doska, skrutkovaná o nosnú konštrukciu
2. Separačná vrstva Geotextília
3. EPDM 1,2mm
4. Separačná vrstva Geotextília
5. Štrkový zásyp

Na začiatku realizácie pracovníci odstránili zo strechy všetky nepotrebné predmety a skontrolovali či sa na OSB doske nenachádzajú ostré predmety (klince, kovové spony,nedotiahnuté skrutky,..), ktoré by mohli pri pokládke poškodiť EPDM.
Po pozametaní a kontrole, bola celá plocha osadená klampiarskymi prvkami (rýn, háky a okapové plechy).
Nasledovalo rozloženie geotextílie a na takto pripravený povrch bolo položené EPDM.
Po okrajoch atiky pracovníci nainštalovali kotviaci pás a na oba prvky bolo nalepené EPDM.
Nutné bolo aj obizolovanie detailov na prestupoch (komín), po ktorom sa mohlo prejsť k položeniu geotextílie na EPDM a jej zaťaženiu štrkom.

Na záver prác prišlo k okapotovaniu atík.
Po mesiaci nás zákazník oslovil s požiadavkou na doizolovanie novovytvorených prestupov na streche – odvetranie kanalizácie a komín pre plynový kotol.
Naši pracovníci tak do izolácie a stropnej dosky vytvorili požadované otvory, ktoré takisto obizlovali.
V tomto prípade sa preukázala veľká výhoda zaizolovania strechy materiálom EPDM, nakoľko bolo možné a zároveň veľmi jednoduché obizolovať spomínané novovzniknuté prestupy aj neskôr, po skončení realizácie povlakovej krytiny.
Potrebné je len uvedené miesto zbaviť nečistôt a prestup je ihneď možné doizolovať.
Keďže sa pri spájaní používa systém lepenia, nie je potrebné na stavbu nosiť teplovzdušnú zváračku a naťahovať elektrický prívod.

O ďalších výhodách a možnostiach použitia materiálu EPDM Vám podáme bližšie informácie na telefónom čísle(mobil): +421 918 895 015 alebo prostredníctvom mailu: predaj.sk@athos-syntec.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *