plochá strecha vo fáze realizácie
Plochá strecha pri novostavbe

Rekonštrukcia plochej strechy

Používané
materiály

Druhy plochých
striech

Časté poruchy
plochých striech

Realizácie


Všetky riešenia, ktoré Vám navrhne náš konzultačný tím, Vám vám zrealizujeme vo vlastnej réžii.
Nejedná sa len o hydroizolačné práce ale aj všetky druhy stavebných prác s tým spojených.
Použitie kvalitných materiálov v správne navrhnutom hydroizolačnom systéme ešte stále negarantuje spoľahlivé a dlhodobú funkčnú plochú strechu.
To zabezpečí až bezchybná realizácia diela do posledného detailu.

Preto naša spoločnosť kladie výnimočnú pozornosť neustálemu vzdelávaniu a preškolovaniu naších zamestnancov ako aj kontinuálnej kontrole kvality ich práce.
Na dennej báze dohliada na kvalitu našich remeselníkov dvojica skúsených technikov. O dianí na stavbe robia záznamy v stavebnom denníku. V prípade, ak sa vyskytne na stavbe nová situácia resp. problém, obratom konzultujeme riešenie so stavebným dozorom, investorom, projektantom alebo profesistom.

Rozsah realizačných prác poskytovaných
našou spoločnosťou:


  • demontáž poškodených vrstiev a stavebných konštrukcií pri sanáciach
  • pokládka tepelnoizolačnej vrstvy
  • izolatérske práce, pokládka povlakovej krytiny resp. hydroizolácie
  • klampiarske a tesárske práce
  • montáže presvetľovacích systémov
  • revízie a montáže bleskozvodov
  • montáže prístreškova a prestrešení
  • montáže drevených záklopov pri väznikových stropných systémoch
  • izolácie nádrží
  • realizácia jazierok a vodných nádrží