plochá strecha vo fáze realizácie
Plochá strecha pri novostavbe

Rekonštrukcia plochej strechy

Používané
materiály

Druhy plochých
striech

Časté poruchy
plochých striech

Servis plochej strechy


Príčiny vyžadujúce servis

 

Upchané žľaby a zvody, drobné poruchy hydroizolácie, prvky poškodené silným vetrom, snehom a ľadom, nedodržanie technologických predpisov pri realizácii plochej strechy, netesnosti v prevedenom oplechovaní a mnoho ďalších chýb
– to je len malá časť najčastejšie riešených problémov, ktoré ohrozujú bezpečnosť prevádzky výrobných hál, interiéry rodinných domov, či administratívnych budov, ale aj statiku stavebných konštrukcií a vyžadujú servis plochej strechy.

Nesmieme opomenúť ani fakt, že akýkoľvek zátok do strešnej konštrukcie ju znehodnocuje.
Hniloba drevených nosných prvkov, poškodenie tepelnej izolácie, tvorba plesní v interiéri, poškodenie interiéru či výrobných zariadení – to všetko sú príčiny niekoľkonásobne vyšších nákladov na odstránenie škôd, ako sú náklady na preventívne opatrenia prevedené odbornou firmou.

Starostlivosť a údržba plochej strechy

 

O plochú strechu je preto vhodné sa starať aj počas jej užívania.
Pravidelná údržba plochej strechy zabráni vzniku rozsiahlejších porúch strešného plášťa.
Náklady na údržbu strechy sú zanedbateľné v porovnaní s obstaraním nového strešného plášťa. Prípadnú sanáciu, či potrebu pre servis plochej strechy môžeme takto minimálne oddialiť. K základným činnostiam v rámci údržby strechy je pravidelné čistenie vpustí, chrličov a zľabov, kontrola integrity strešného plášťa, kontrola prestupov, izolácie prestupov, kontrola klampiarskych prvkov, kontrola bleskozvodov.

V prípade potreby navrhneme a prevedieme potrebné zásahy – opravu strešného plášťa, tmelenie, prevedenie ochranných náterov, opravu bleskozvodu a jeho revíznu správu.
Nami prevedená údržba plochej strechy je z našej strany zároveň zárukou na spoľahlivú funkciu strechy.

Servisná činnosť


Servisnú činnosť je možné previesť aj pri takom projekte, kde investor požaduje čo najmenšie náklady na realizáciu opráv, ale zároveň potrebuje odstrániť zátoky.
Je to často v prípade, kedy sa odďaľuje havarijný stav s výhľadom na neskoršiu celkovú rekonštrukciu strešného plášťa.

V prípade potreby dodatočných zásahov (opráv) vždy vopred so zákazníkom prekonzultujeme cenu opravy plochej strechy a až na základe jeho objednávky opravu prevedieme.