plochá strecha vo fáze realizácie
Plochá strecha pri novostavbe

Rekonštrukcia plochej strechy

Používané
materiály

Druhy plochých
striech

Časté poruchy
plochých striech

Druhy plochých striech


Druhy plochých striech sa rozdeľujú na niekoľko druhov podľa rôznych faktorov. Podľa zostavy strešného plášťa, využitia, odvodnenia, tvaru strešnej plochy a technológie výroby.
Pre investora je asi najdôležitejšie delenie podľa využitia. Na základe toho sa následne určuje aj skladba plochej strechy a poradie vrstiev, ktoré sú v strešnej konštrukcii zabudované.

Skladba plochej strechy

 

Vrstvy majú svoje presné poradie a každá má svoju špecifickú funkciu
(*vrstvy označené hviezdičkou sa týkajú zelených striech).

Ochranná vrstva – chráni hydroizoláciu pred nepriaznivými atmosférickými vplyvmi a mechanickým poškodením.
Hydroizolačná vrstva – bráni prestupu zrážkovej vody do strešnej konštrukcie
Expanzná vrstva – vyrovnáva rozdielne tlaky v konštrukcii
Spádová a vyrovnávacia vrstva – vytvára spády
Tepelnoizolačná vrstva – zabezpečuje tepelnú pohodu priestoru
Parozábrana – odvádza kondenzát
Nosná konštrukcia – zabezpečuje stabilitu

Typy striech podľa využitia

 

Podľa využitia strechy teda poznáme nepochôdzne a pochôdzne, prípadne pojazdné. Špecifickým typom pochôdznych striech sú aj zelené strechy a terasy.

Pri pochôdznych a pojazdných strechách sa vždy nad hydroizolačnou vrstvou nachádza jedna resp. viac ďaľších vrstiev (minimálne ochranná vrstva). Na povlakovú krytinu aj tepelnú izoláciu sú kladené vyššie požiadavky, preto je potrebné venovať zvýšenú pozornosť ich výberu.

Izolácia terás či vegetačných striech musí byť kvalitne vyhotovená. Hľadanie a odstraňovanie chýb v strešnom plášti tu totiž sťažujú vrstvy umiestnené nad povlakovou krytinou.

Skladba plochej strechy tohto typu musí byť odborne navrhnutá, pretože je namáhaná nielen klimatickými vplyvmi, ale aj pohybom osôb prípadne vozidiel.

Pultová strecha

 

Špecifickým typom plochej strechy je pultová strecha.
Pultová strecha môže byť podľa sklonu buď plochá alebo šikmá. So sklonom do 10° patrí medzi ploché. Táto strecha je celá vyspádovaná do jednej strany.

Skladba pultovej strechy môže byť veľmi podobná bežnej plochej streche. Môžeme používať rovnaké povlakové krytiny ako pri plochých strechách. Pri väčších sklonoch môžeme použiť falcovanú plechovú krytinu, alebo škridlu na nízky sklon strechy. Takáto pultová strecha nemá vpust a voda je odvedená do žľabu ako pri šikmých strechách.

Neustále obľúbenejším je použite EPDM membrány ako povlakovej krytiny, ktorú je možné veľmi efektívne a efektne celoplošne prilepiť na drevené debnenie pultovej strechy.